EVRY

Kjente problemer

Vi anbefaler å bruke Internet Explorer for pålogging og bruk av Citrix.
I listen nedenfor finner du noen kjente feil som vi kjenner til og hvordan å fikse det.